Sunday, September 24, 2017

Blockchain

Blockchain เทคโนโลยี เปลี่ยนโลก 


Blockchain คือ ฐานข้อมูล (Database) ที่เก็บไว้ในเครื่องของทุกคนแต่ไว้ใจและเชื่อถือได้แม้ในระบบที่ไม่มีใครเป็นผู้ดูแลกลาง
ก็คือทุกคนจะสามารถแชร์ข้อมูลร่วมกันได้โดยไม่ต้องไปเก็บไว้ที่ไหน ทุกคนถือคนละก็อปปี้ที่หน้าตาเหมือนกันไว้ได้เลย ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลในมือทุกคนก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปโดยอัตโนมัติ จะเห็นได้จากภาพด้านบนว่าทุกคนมี Blockchain เหมือนกันไว้ครอบครองคนละก็อปปี้ นี่แล หัวใจของ Blockchain 
 Blockchain เทคโนโลยี


 

Blockchain 2 0

 

 

เทคโนโลยีบล็อคเชน (Blockchain) คือ อะไร?

 

 

IT Trend 2017 : Blockchain Techology

blockchain และ bitcoin ง่ายๆ

รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain และการประยุกต์

 

 

cr https://nuuneoi.com/blog 
    https://www.youtube.com

Tuesday, September 12, 2017

สมุนไพร

อนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร

        พืชสมุนไพร เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานับพันปี แต่เมื่อการแพทย์แผนปัจจุบันเริ่มเข้ามามีบทบาทในบ้านเรา สรรพคุณและคุณค่าของสมุนไพรอันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าภูมิปัญญาโบราณก็เริ่มถูกบดบังไปเรื่อยๆ  และถูกทอดทิ้งไปในที่สุด
          ความจริงคนส่วนใหญ่ก็พอรู้ๆ กันว่า สมุนไพรไทยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าใช้ประโยชน์ได้จริง และใช้ได้อย่างกว้างขวาง แต่เป็นเพราะว่าเราใช้วิธีรักษาโรคแผนใหม่มานานมากจนวิชาแพทย์แผนโบราณที่มีสมุนไพรเป็นยาหลักถูกลืมจนต่อไม่ติด
         ภาครัฐเริ่มกลับมาเห็นคุณค่าของสมุนไพรไทยอีกครั้งด้วยการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไว้เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2535 ว่า  " ให้มีการผสมผสานการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเข้ากับระบบบริการสาธารณสุขของชุมชนอย่างเหมาะสม"


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 พิชสมุนไพร

พืชสมุนไพรในท้องถิ่น

สมุนไพรของดีจากธรรมชาติเพื่อผู้สูงอายุ

10 ต้นหญ้าดีมีประโยชน์ เจอในสวนควรปลูกไว้ อย่าถอนทิ้ง

 

cr http://www.rspg.or.th 

https://www.youtube.com/watch?v=VinKo5d0zZc

Wednesday, June 7, 2017

โรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนคุณธรรม

ที่มาโรงเรียนคุณธรรมอย่างมองคนที่ภายนอก 

ใครจะไปรักพ่อที่ฆ่าแม่ !!! (โฆษณา ซึ้งๆ )

โกหกเพื่อลูก


สนุกคิดสนุกทำกับกิจกรรมสะเต็ม นำ้มันหอมระเหย

สนุกคิดสนุกทำกับกิจกรรมสะเต็ม นำ้มันหอมระเหย

พบสารพิษในผัก

อันตรายยากำจ้ดยุง

เก่งเหมือนเป็ด

หอมแผ่นดิน


ปัญหาข้างบนนี้เราสามารถแก้ได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้


โรงเรียนภูเขียว - น้ำมันหอมระเหย การสกัดน้ำมันหอมระเหย

 ยุงหลบไปตะไคร้หอม มาแล้ว

 จากกลีบกุหลาบ


น้ำมันหอมระเหย


น้ำกลั่นสมุนไพรป้องกันแมลงศัตรู

หลังจากนักเรียนดูแล้วให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์และนำอุปกรณ์ที่ครูเตรียมไว้ให้เพื่อนำไปกลั่นเป็นน้ำมัน ตั้งแต่ก่อนทำ ระหว่างทำ หลังทำ ให้นักศึกษาบันทึก พร้อมให้นำเสนอผลงานSunday, May 28, 2017

ปฐมนิเทศ

ปฐมนิเทศ

ไทยแลนด์ 4.0

ทักษะที่ควรมีใน ศตวรรษที่21

เก่ง 4 ด้าน
เก่ง 4 ด้าน คือ 
เก่งภาษา
เก่งประสาน
เก่งเชี่ยวชาญ
เก่งคิด

ทักษะ 4 อาเซียน

 1.การค้นคว้าหาความรู้ 
2.การสื่อสาร 
3.ความคิดสร้างสรรค์ 
 4.คุณธรรม 


ทีเด็ดเด็กหลังห้องสิ่งที่ตัวเองเป็น คือ สิ่งที่ใช้

ทักษะและทางรอดในยุคศตวรรษที่ 21

 


การเรียนรู้แห่งอนาคตการศึกษาในศตวรรตที่21


21st century education
21st century skills which are creativity, communication, collaboration, critical thinking, media litearcy, information literacy, problem solving for learners.

-การคิด
-การสื่อสาร
-การทำงานร่วมกัน
-การคิดสร้างสรรค์
-การรู้หนังสือ(เท่าทันสื่อ)
-ข้อมูลสารสนเทศ
- การแก้ปัญหา

เป้าหมายชีวิต ประสบความเร็จในชิวิตคืออะไร
 อะไรคือความสำเร็จในชิวิต

Wednesday, May 17, 2017

การสื่อสาร

การสื่อสาร

      การสื่อสาร คือกระบวนการสำหรับแลกเปลี่ยนสาร รูปแบบอย่างง่ายของสาร คือ จะต้องส่งจากผู้ส่งสารหรืออุปกรณ์เข้ารหัส ไปยังผู้รับสารหรืออุปกรณ์ถอดรหัส อาจอยู่ในรูปแบบของท่าทางสัญลักษณ์ บ้างอย่างอยู่ในรูปแบบของภาษาการสื่อสารเกิดจากความต้องการที่คนจะส่งข้อมูลหากัน การศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารอาจจำแนกได้หลายหมวดหมู่ความหมายการสื่อสารองค์ประกอบการสื่อสาร
                                  เกมกระซิบส่งสาร  ใช้ประกอบการสอนเรื่องการฟังเพื่อจับใจความ

วิธีเล่น       
        .  แบ่งนักเรียนออกเป็น    แถว  แถวละ    คน
        .  คนแรกของแต่ละแถวมารับกระดาษที่เขียนข้อความที่กำหนดให้จากครูไปท่องจำ   โดยกำหนดเวลาให้ท่องจำ    นาที  แล้วส่งกระดาษข้อความคืนครู
        .  คนแรกของแต่ละแถวกระซิบบอกข้อความคนที่    คนที่  ๒ กระซิบบอกต่อคนที่    คนที่    กระซิบบอกต่อคนที่    และคนที่    กระซิบบอกคนสุดท้าย
        .  ให้คนสุดท้ายของแต่ละแถวเขียนข้อความลงในกระดาษนำส่งครู
.  ให้คนแรกของแต่ละแถวอ่านกระดาษที่เขียนข้อความที่ครูกำหนดให้  และข้อความที่เขียนโดยคนสุดท้ายของแต่ละแถวให้เพื่อน ๆ ฟัง 
.  ให้เพื่อนๆ ในชั้นเรียนตัดสินว่าแถวใดที่ข้อความของคนแรกและคนสุดท้ายเขียนข้อความได้ตรงกันหรือใกล้เคียงที่สุดซึ่งจะเป็นผู้ชนะ
           ข้อความที่กำหนดให้คนแรกของแต่ละแถวอ่าน เพื่อกระซิบส่งสาร
 แถวที่     บ้านนายขวัญอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงใกล้ๆกับร้านขายลาบ
แถวที่      ตำรวจจับตายโจรหลายศพที่แอบแฝงอยู่แขวงเมืองกาญจน์ 
แถวที่      เสียงฟ้าร้องเกิดจากรามสูรขว้างขวานไปรังควานเมขลา
แถวที่      เรือลอยเคว้งคว้างอยู่ท่ามกลางสายฝนทำให้ผู้คนอกสั่นขวัญแขวน
แถวที่      ไฟกำลังไหม้ลาม  เขาจึงคว้าขันตักน้ำสาดไฟที่ไหม้ข้างฝา
------
 "ยายกินลำไย น้ำลายยายไหลย้อย"

"อาหารมื้อนี้มีทั้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง"

"ปิดประตูโบสถ์ เปิดประตูโบสถ์"

"ยานัตถุ์หมอมีแ้ก้ฝีแก้หิด ยานัตถุ์หมอชิดแก้หิดแก้ฝี"

"ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก ยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่"

"บริษัทกำจัดจำกัด รับกำจัดไม่จำกัด"

"รถยนต์ล้อยาง รถรางล้อเหล็ก"

"ระนอง ระยอง ยะลา"

"เช้าฟาดฝักผัด เย็นฟาดผัดฟัก"

"ทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึก"

"ชามเขียวคว่ำเช้า ชามขาวคว่ำค่ำ"

"กล้วยตานีปลายหวีเ่ยว เหลือหวีเดียว หิ้วหวีเ่ยวไป หิ้วหวีเ่ยวมา"

"โจรมายกบหนี โจรจี้ยกหนีบ"

"เอาใบตอง มารองแตงดอง"


การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพปิยวาจาการสื่อสารใหัคนรักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ


 การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ


เทคนิคการพูดเกมสื่อความหมายอุปสรรคการสื่อสาร

การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ การพูดให้กำลังใจ
การพูดดี


ชนะเลิศการประกวด


ทักษะการเขียน


 มารยาทไทย
                                         การใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย


                                       
                                                              ทักษะชีวิต


                                                      อวจนภาษา                                                        ภาษากายสื่อโซเซียลเน็ตเวิร์ก
 


 
ผมไม่มีแขนขาคุณอยากเป็นเพื่อนผมไหม 


 

กำลังใจ

 

การศึกษาในทศวรรตที่ 21 

รู้เท่าทันสื่อ

ตัวอย่างปัญหา

 

ลดความอ้วนซื้อง่ายตายเร็ว


ทำงานผ่านเน็ต แชร์ลูกโซ่

                                             ลวงสาวผ่านเฟซบุค-ไลน์ยาลดความอ้วน

 ทำให้ผิวขาว

อาหารเสริมลดความอ้วน - วิดีโอวันพ่อ ที่คุณจะต้องน้ำตาซึม


ให้นักศึกษาไปหาข้อมูล ว่าการรีวิวสินค้า เป็นจริงได้หรือไม่ โดยใช้สมาร์ตโฟน แล้วนำมาสรุปข้อเท็จข้อจริงว่าการสื่อสารดังกล่าวเชื่อถือได้หรือเพราะเหตุใด แล้วนำมาเสนอต่อกลุ่ม พร้อมทั้งศึกษาเพิ่มเติมการสื่อสารได้จากเว็บไซต์ที่ให้ไว้ข้างล่างนี้
http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/3559-006458

กิจกรรมเกมสื่อสาร
วิธีการดำเนินกิจกรรม
แบ่งผู้เล่นเป็นทีม  ทีมละเท่าๆกันโดยที่ให้ผู้เล่นยืนเป็นแถวและให้คัดเลือกหัวหน้าแถว 1 คน/ทีม  จากนั้นให้หัวหน้าแต่ละทีมออกมารับกระดาษที่ใช้อ่านสื่อสารกันระหว่างเพื่อนในกลุ่ม  ครูให้สัญญาณให้หัวหน้าทีมอ่านกระดาษเพียงคนเดียวโดยกำหนดเวลา  ไม่เกิน  1 นาที  จากนั้นครูเก็บกระดาษทุกทีม  แล้วให้หัวหน้ากระซิบบอกข้อความที่มีในกระดาษ ให้เพื่อนฟัง  โดยกระซิบต่อๆกันไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้าย  แล้วให้สุดท้ายนำมาเขียน  หรือ  ฟังให้ฟังหน้าชั้นเรียน  โดยหาทีมที่พูดให้ถูกต้องที่สุดเป็นผู้ชนะ
ตัวอย่างข้อความ
1. กุ้งกลัดกลุ้มเลยกัดแก้มของก้องและกระโดดกัดหูของไก่
2. เป๊าะพาเงาะเดินลัดเลาะผ่านเกาะไปหาเอ๊าะที่ป่าละเมาะ
3. ต๊อกแต๊กตำหนิต้อมที่แต่งตัวตุ้งติ้งตามโต้งที่เป็นตุ๊ด
4. อ้อยออดอ้อนป้าอ้วนอย่าตีเอื้อมกับเอื้อนที่แอบอมเงินอ้าย
5. หาญหาหอยใส่ไหไปให้ยายหอมเดินหาบขายที่ชายหาด
6. เก่งเกลือกกลิ้งอยู่บนกองกรวดเพราะกลัวกิ้งก่าเข้ามากล้ำกราย
..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/403526
กิจกรรมเกมสื่อสาร
วิธีการดำเนินกิจกรรม
แบ่งผู้เล่นเป็นทีม  ทีมละเท่าๆกันโดยที่ให้ผู้เล่นยืนเป็นแถวและให้คัดเลือกหัวหน้าแถว 1 คน/ทีม  จากนั้นให้หัวหน้าแต่ละทีมออกมารับกระดาษที่ใช้อ่านสื่อสารกันระหว่างเพื่อนในกลุ่ม  ครูให้สัญญาณให้หัวหน้าทีมอ่านกระดาษเพียงคนเดียวโดยกำหนดเวลา  ไม่เกิน  1 นาที  จากนั้นครูเก็บกระดาษทุกทีม  แล้วให้หัวหน้ากระซิบบอกข้อความที่มีในกระดาษ ให้เพื่อนฟัง  โดยกระซิบต่อๆกันไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้าย  แล้วให้สุดท้ายนำมาเขียน  หรือ  ฟังให้ฟังหน้าชั้นเรียน  โดยหาทีมที่พูดให้ถูกต้องที่สุดเป็นผู้ชนะ
ตัวอย่างข้อความ
1. กุ้งกลัดกลุ้มเลยกัดแก้มของก้องและกระโดดกัดหูของไก่
2. เป๊าะพาเงาะเดินลัดเลาะผ่านเกาะไปหาเอ๊าะที่ป่าละเมาะ
3. ต๊อกแต๊กตำหนิต้อมที่แต่งตัวตุ้งติ้งตามโต้งที่เป็นตุ๊ด
4. อ้อยออดอ้อนป้าอ้วนอย่าตีเอื้อมกับเอื้อนที่แอบอมเงินอ้าย
5. หาญหาหอยใส่ไหไปให้ยายหอมเดินหาบขายที่ชายหาด
6. เก่งเกลือกกลิ้งอยู่บนกองกรวดเพราะกลัวกิ้งก่าเข้ามากล้ำกราย
..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/403526
กิจกรรมเกมสื่อสาร
วิธีการดำเนินกิจกรรม
แบ่งผู้เล่นเป็นทีม  ทีมละเท่าๆกันโดยที่ให้ผู้เล่นยืนเป็นแถวและให้คัดเลือกหัวหน้าแถว 1 คน/ทีม  จากนั้นให้หัวหน้าแต่ละทีมออกมารับกระดาษที่ใช้อ่านสื่อสารกันระหว่างเพื่อนในกลุ่ม  ครูให้สัญญาณให้หัวหน้าทีมอ่านกระดาษเพียงคนเดียวโดยกำหนดเวลา  ไม่เกิน  1 นาที  จากนั้นครูเก็บกระดาษทุกทีม  แล้วให้หัวหน้ากระซิบบอกข้อความที่มีในกระดาษ ให้เพื่อนฟัง  โดยกระซิบต่อๆกันไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้าย  แล้วให้สุดท้ายนำมาเขียน  หรือ  ฟังให้ฟังหน้าชั้นเรียน  โดยหาทีมที่พูดให้ถูกต้องที่สุดเป็นผู้ชนะ
ตัวอย่างข้อความ
1. กุ้งกลัดกลุ้มเลยกัดแก้มของก้องและกระโดดกัดหูของไก่
2. เป๊าะพาเงาะเดินลัดเลาะผ่านเกาะไปหาเอ๊าะที่ป่าละเมาะ
3. ต๊อกแต๊กตำหนิต้อมที่แต่งตัวตุ้งติ้งตามโต้งที่เป็นตุ๊ด
4. อ้อยออดอ้อนป้าอ้วนอย่าตีเอื้อมกับเอื้อนที่แอบอมเงินอ้าย
5. หาญหาหอยใส่ไหไปให้ยายหอมเดินหาบขายที่ชายหาด
6. เก่งเกลือกกลิ้งอยู่บนกองกรวดเพราะกลัวกิ้งก่าเข้ามากล้ำกราย
..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/403526


ขอบคุณ
ยูทูบ/ครูบ้านนอกดอตคอม/Dek-d .com

Sunday, March 19, 2017

ไทยแลนด์ 4.0

ไทยแลนด์ 4.0
เรื่องที่เราต้องรู้ ต้องเตรียมพร้อม

       เรื่องของไทยแลนด์ 4.0 เป็นเรื่องที่พวกเราต้องรู้และต้องเตรียมตัวกัน หลายท่านบอกว่าเรื่องไกลตัว แท้จริงแล้วเรื่องนี้กำลังเกิดขึ้นแล้ว และบางเรื่องเกิดขึ้นแล้ว กำลังกลืนกินท่านหรือท่านจะยอมให้มันกิน 
     เรามารู้เรื่องนี้กันดีกว่า ซึ่งได้รวบรวมมาให้ท่านได้ศึกษากัน

      Thailand 4.0  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ….ซึ่งกว่าจะมาเป็น Thailand 4.0 ก็ต้องผ่าน 1.0 2.0 และ 3.0   
  • Thailand 1.0 ก็คือยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ นำผลผลิตไปขาย สร้างรายได้และยังชีพ
  • Thailand 2.0 ซึ่งก็คือยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้เรามีเครื่องมือเข้ามาช่วย เราผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่องประดับเป็นต้น ประเทศเริ่มมีศักยภาพมากขึ้น
  • Thailand 3.0 (ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน ) เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก เราผลิตและขายส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมน เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเน้นการส่งออก

         ในช่วงแรก Thailand 3.0 เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันกลับเติบโตเพียงแค่ 3-4% ต่อปีเท่านั้น ประเทศไทยจึงตกอยู่ช่วงรายได้ปานกลางมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ในขณะที่ทั่วโลกมีการแข่งขันที่สูงขึ้น เราจึงต้องเปลี่ยนสู่ยุค Thailand 4.0 เพื่อให้ประเทศไทยให้กลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงในปัจจุบันประเทศไทยยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำมาก ได้น้อย” จึงต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ทำน้อย ได้มาก” ก็จะต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย

  • ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
  • อย่างการเกษตรก็ต้องเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ
  • เปลี่ยนจาก SMEs แบบเดิมไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
  • เปลี่ยนจากรูปแบบบริการแบบเดิมซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูง
  • เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง
โมเดลของ Thailand 4.0 นั่นคือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


thailand-4-0-k

รู้จักไทยแลนด์ 4.0ไทยแลนด์4.0 ยุคดิจิตอล


ยุคดิจิตอลต้องคิดแบบดิจิตอลการเกษตรอัจฉริยะ ความหวังของประเทศไทย ในยุค Thailand 4.0

 การเงินในยุคไทยแลนด์ 4.0 เงินดิจิตอล

 

ทำไมประเทศไทย เปลี่ยนไม่ทันโลก

⇒ตลาดซื้อขายเงินดิจิตอล⇚

การหาเงินในยุคไทยแลนด์ 4.0

⇛ ดูโฆษณาแล้วได้เงิน

⇛ดูโฆษณาแล้วได้เงิน⇚

 

ไทยแลนด์ 4.0 กับสุขภาพ

 ตามรอยพ่อ...ศาสตร์พระราชาสู่ไทยแลนด์ 4.0

 

 ข้อมูลจาก https://www.it24hrs.com/2017/thailand-4-0/  และ  www.youtube.com