Tuesday, November 25, 2014

Social English 3

Social  English 3
           ผ่านมาแล้ว สองอาทิตย์ สำหรับการอบรมหลักสูตร Social  English สำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จังหวัดมุกดาหาร 
           บรรยากาศการอบรม โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสาร ด้านการฟัง และการพูด ทุกคนมีความกล้ามากขึ้น สามารถทักทายกันได้ ร่วมทั้งการเล่าเรื่อง โดยการนำคำศัพท์ที่ทุกคนเคยเรียนมาแล้ว 
          นำมาใช้ในการพูด 
          ส่วนด้านการฟัง จะใหครูผู้สอนใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา พูดช้าๆ และใช้คำศัพท์ง่าย เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยในการฟัง กับผู้เข้ารับการอบรมให้มากขึ้น
          นอกจากครูพูดคุยให้นักเรียนฟังแล้ว ยังใช้เพลงประกอบเสริมทักษะในการฟังอีกด้วย
          ในอาทิตย์ที่ 3 เราเริ่มด้วยบทเรียนนี้

           การเชิญชวน (Invitation)
           การแสดงความขอบคุณการชื่นชม และการแสดงความยินดี
           (Thanks,Compliment and Congratutation)
และบทเพลงที่เราฝึกการฟัง

ฝึกฟัง

 Trouble Is A Friend


ฝึกร้อง

Trouble Is A Friend
  

Trouble Is A Friend
บรรยายไทย


Monday, November 17, 2014

Social English 2

Social  English2

      วันอาทิตย์ที่ผ่านมา เป็นวันอาทิตย์แรกของอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ไปรษณีย์จังหวัดมุกดาหาร หลักสูตร Social  English
      เรื่องที่ได้จัดการเรียนรู้ ก็มี 
      1. การทักทาย (Greeting ) และการตอบคำทักทาย 
        How to greet someone in English.
     2. การแนะนำตัว (Introduction)
ครูครับครู
การทักทาย Greeting              


ที่เน้นในการอบรมมากที่สุดก็คือ ทักษะการฟัง และทักษะการพูด เพราะเรารู้ดีว่า คำศัพท์ที่บุคลากรมีอยู๋นั้น ถ้านำมาใช้ มาร้อยมาเรียง สามารถสื่อสารเบื้องต้นได้ และก็เป็นไปตามคาดทุกคนเรียนรู้อย่างสนุก บางคนสัญญาว่า นอกจากพูดแล้ว ยังจะร้องเพลงให้ฟังด้วยตลอดระยะเวลา เกือบ 6 ชั่วโมงทุกคนสนุก และลุ้นเพื่อนตลอด
    
    อาทิตย์ที่สองของการอบรม เราจะเริ่มกันด้วย เนื้อหาง่ายดังนี้

       การสนทนากับคนแปลกหน้า (Talking to a strager)
    การขออนุญาต (Permission)
   โดยจะให้ครูสื่อสารภาษาอังกฤษให้มาก ทั้งการพูด การฝึกให้พูด การฝึกฟัง ทั้ังจากครู และฟังสื่อ
    ในแต่ละช่วงฝึกพูด ฝึกฟัง จากเพลง ในอาทิตย์นี้
TELL LAURA I LOVE HER
TELL LAURA I LOVE HER 
บรรยายไทย 
 
     ในระหว่างปรึกษากันว่าจะเอาเพลงไหนดี วิทยากรที่ร่วมกันอบรมเสนอแนะว่าน่าจะมีเพลงนี้ด้วย
MY LOVE


 My Love บรรยายไทย

Thursday, November 13, 2014

Social English1

Social  English1
     วามเป็นครูเป็นได้ทุกเวลา ทุกคนมีความเป็นครูอยู่ในตัวเอง ในขณะเดียวกันผู้เรียนหรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้ก็มีอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียว กัน และมีอยู่ในตัวตนของทุกคน
     ได้รับความมอบหมายจากผู้บริหาร ให้จัดการเรียนรู้ให้กับคณะไปรษณีย์มุกดาหาร ที่จะมาเรียนรู้หลักสูตร Social English เพื่อนำไปใช้ในการปฎิบัติหน้าที่
      ซึ่งระยะเวลาที่จะใช้ในการเรียนรู้จำนวน 30 ชั่วโมง 
      เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ เป็นไปตามสมัยนิยม เลยใช้เวที ครูครับครูเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน โดยจะใช้ครูต่างชาติ และครูคนไทยผสมผสานกับครูชาวไทย
     หลักสูตรที่จะใช้ในการจัดการเรียนมี มี 10 สถานการณ์ดังนี้
     1. การทักทาย (Greeting ) และการตอบคำทักทาย 
        How to greet someone in English.
     2. การแนะนำตัว (Introduction)
     3. การสนทนากับคนแปลกหน้า (Talking to a strager)
     4. การขออนุญาต (Permission)
     5. การเชิญชวน (Invitation)
     6. การแสดงความขอบคุณการชื่นชม และการแสดงความยินดี
         (Thanks,Compliment and Congratutation)
     7. การขอโทษ (Apoogising)
     8. การสนทนาทางโทรศัพท์ (Telephone Conversation)
     9. การให้คำแนะนำ การช่วยเหลือ (Advising and Helping)
     10. การกล่าวอำลา (Saying Goodbye)
       ตลอดระยะเวลาที่จัดกิจกรรม จะใช้ที่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และรายงาน

                       เริ่มบทเรียนแรกด้วยการนำบทเพลง ที่มากด้วยความหมายมาฝาก
 Take Me To Your Heart

      เริ่มการทักทายกันเลยหลังจากได้ดูเพลงพร้อมกับร้องคาราโอเกะ ทักษะที่สำคัญในการพูดคือการฟังยิ่งได้ฟังคนที่เป็นเจ้าของภาษา ยิ่งมีทักษะ
การทักทาย (Greeting )