Wednesday, May 17, 2017

การสื่อสาร

การสื่อสาร

      การสื่อสาร คือกระบวนการสำหรับแลกเปลี่ยนสาร รูปแบบอย่างง่ายของสาร คือ จะต้องส่งจากผู้ส่งสารหรืออุปกรณ์เข้ารหัส ไปยังผู้รับสารหรืออุปกรณ์ถอดรหัส อาจอยู่ในรูปแบบของท่าทางสัญลักษณ์ บ้างอย่างอยู่ในรูปแบบของภาษาการสื่อสารเกิดจากความต้องการที่คนจะส่งข้อมูลหากัน การศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารอาจจำแนกได้หลายหมวดหมู่ความหมายการสื่อสารองค์ประกอบการสื่อสาร
                                  เกมกระซิบส่งสาร  ใช้ประกอบการสอนเรื่องการฟังเพื่อจับใจความ

วิธีเล่น       
        .  แบ่งนักเรียนออกเป็น    แถว  แถวละ    คน
        .  คนแรกของแต่ละแถวมารับกระดาษที่เขียนข้อความที่กำหนดให้จากครูไปท่องจำ   โดยกำหนดเวลาให้ท่องจำ    นาที  แล้วส่งกระดาษข้อความคืนครู
        .  คนแรกของแต่ละแถวกระซิบบอกข้อความคนที่    คนที่  ๒ กระซิบบอกต่อคนที่    คนที่    กระซิบบอกต่อคนที่    และคนที่    กระซิบบอกคนสุดท้าย
        .  ให้คนสุดท้ายของแต่ละแถวเขียนข้อความลงในกระดาษนำส่งครู
.  ให้คนแรกของแต่ละแถวอ่านกระดาษที่เขียนข้อความที่ครูกำหนดให้  และข้อความที่เขียนโดยคนสุดท้ายของแต่ละแถวให้เพื่อน ๆ ฟัง 
.  ให้เพื่อนๆ ในชั้นเรียนตัดสินว่าแถวใดที่ข้อความของคนแรกและคนสุดท้ายเขียนข้อความได้ตรงกันหรือใกล้เคียงที่สุดซึ่งจะเป็นผู้ชนะ
           ข้อความที่กำหนดให้คนแรกของแต่ละแถวอ่าน เพื่อกระซิบส่งสาร
 แถวที่     บ้านนายขวัญอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงใกล้ๆกับร้านขายลาบ
แถวที่      ตำรวจจับตายโจรหลายศพที่แอบแฝงอยู่แขวงเมืองกาญจน์ 
แถวที่      เสียงฟ้าร้องเกิดจากรามสูรขว้างขวานไปรังควานเมขลา
แถวที่      เรือลอยเคว้งคว้างอยู่ท่ามกลางสายฝนทำให้ผู้คนอกสั่นขวัญแขวน
แถวที่      ไฟกำลังไหม้ลาม  เขาจึงคว้าขันตักน้ำสาดไฟที่ไหม้ข้างฝา
------
 "ยายกินลำไย น้ำลายยายไหลย้อย"

"อาหารมื้อนี้มีทั้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง"

"ปิดประตูโบสถ์ เปิดประตูโบสถ์"

"ยานัตถุ์หมอมีแ้ก้ฝีแก้หิด ยานัตถุ์หมอชิดแก้หิดแก้ฝี"

"ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก ยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่"

"บริษัทกำจัดจำกัด รับกำจัดไม่จำกัด"

"รถยนต์ล้อยาง รถรางล้อเหล็ก"

"ระนอง ระยอง ยะลา"

"เช้าฟาดฝักผัด เย็นฟาดผัดฟัก"

"ทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึก"

"ชามเขียวคว่ำเช้า ชามขาวคว่ำค่ำ"

"กล้วยตานีปลายหวีเ่ยว เหลือหวีเดียว หิ้วหวีเ่ยวไป หิ้วหวีเ่ยวมา"

"โจรมายกบหนี โจรจี้ยกหนีบ"

"เอาใบตอง มารองแตงดอง"


การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพปิยวาจาการสื่อสารใหัคนรักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ


 การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ


เทคนิคการพูดเกมสื่อความหมายอุปสรรคการสื่อสาร

การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ การพูดให้กำลังใจ
การพูดดี


ชนะเลิศการประกวด


ทักษะการเขียน


 มารยาทไทย
                                         การใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย


                                       
                                                              ทักษะชีวิต


                                                      อวจนภาษา                                                        ภาษากายสื่อโซเซียลเน็ตเวิร์ก
 


 
ผมไม่มีแขนขาคุณอยากเป็นเพื่อนผมไหม 


 

กำลังใจ

 

การศึกษาในทศวรรตที่ 21 

รู้เท่าทันสื่อ

ตัวอย่างปัญหา

 

ลดความอ้วนซื้อง่ายตายเร็ว


ทำงานผ่านเน็ต แชร์ลูกโซ่

                                             ลวงสาวผ่านเฟซบุค-ไลน์ยาลดความอ้วน

 ทำให้ผิวขาว

อาหารเสริมลดความอ้วน - วิดีโอวันพ่อ ที่คุณจะต้องน้ำตาซึม


ให้นักศึกษาไปหาข้อมูล ว่าการรีวิวสินค้า เป็นจริงได้หรือไม่ โดยใช้สมาร์ตโฟน แล้วนำมาสรุปข้อเท็จข้อจริงว่าการสื่อสารดังกล่าวเชื่อถือได้หรือเพราะเหตุใด แล้วนำมาเสนอต่อกลุ่ม พร้อมทั้งศึกษาเพิ่มเติมการสื่อสารได้จากเว็บไซต์ที่ให้ไว้ข้างล่างนี้
http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/3559-006458

กิจกรรมเกมสื่อสาร
วิธีการดำเนินกิจกรรม
แบ่งผู้เล่นเป็นทีม  ทีมละเท่าๆกันโดยที่ให้ผู้เล่นยืนเป็นแถวและให้คัดเลือกหัวหน้าแถว 1 คน/ทีม  จากนั้นให้หัวหน้าแต่ละทีมออกมารับกระดาษที่ใช้อ่านสื่อสารกันระหว่างเพื่อนในกลุ่ม  ครูให้สัญญาณให้หัวหน้าทีมอ่านกระดาษเพียงคนเดียวโดยกำหนดเวลา  ไม่เกิน  1 นาที  จากนั้นครูเก็บกระดาษทุกทีม  แล้วให้หัวหน้ากระซิบบอกข้อความที่มีในกระดาษ ให้เพื่อนฟัง  โดยกระซิบต่อๆกันไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้าย  แล้วให้สุดท้ายนำมาเขียน  หรือ  ฟังให้ฟังหน้าชั้นเรียน  โดยหาทีมที่พูดให้ถูกต้องที่สุดเป็นผู้ชนะ
ตัวอย่างข้อความ
1. กุ้งกลัดกลุ้มเลยกัดแก้มของก้องและกระโดดกัดหูของไก่
2. เป๊าะพาเงาะเดินลัดเลาะผ่านเกาะไปหาเอ๊าะที่ป่าละเมาะ
3. ต๊อกแต๊กตำหนิต้อมที่แต่งตัวตุ้งติ้งตามโต้งที่เป็นตุ๊ด
4. อ้อยออดอ้อนป้าอ้วนอย่าตีเอื้อมกับเอื้อนที่แอบอมเงินอ้าย
5. หาญหาหอยใส่ไหไปให้ยายหอมเดินหาบขายที่ชายหาด
6. เก่งเกลือกกลิ้งอยู่บนกองกรวดเพราะกลัวกิ้งก่าเข้ามากล้ำกราย
..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/403526
กิจกรรมเกมสื่อสาร
วิธีการดำเนินกิจกรรม
แบ่งผู้เล่นเป็นทีม  ทีมละเท่าๆกันโดยที่ให้ผู้เล่นยืนเป็นแถวและให้คัดเลือกหัวหน้าแถว 1 คน/ทีม  จากนั้นให้หัวหน้าแต่ละทีมออกมารับกระดาษที่ใช้อ่านสื่อสารกันระหว่างเพื่อนในกลุ่ม  ครูให้สัญญาณให้หัวหน้าทีมอ่านกระดาษเพียงคนเดียวโดยกำหนดเวลา  ไม่เกิน  1 นาที  จากนั้นครูเก็บกระดาษทุกทีม  แล้วให้หัวหน้ากระซิบบอกข้อความที่มีในกระดาษ ให้เพื่อนฟัง  โดยกระซิบต่อๆกันไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้าย  แล้วให้สุดท้ายนำมาเขียน  หรือ  ฟังให้ฟังหน้าชั้นเรียน  โดยหาทีมที่พูดให้ถูกต้องที่สุดเป็นผู้ชนะ
ตัวอย่างข้อความ
1. กุ้งกลัดกลุ้มเลยกัดแก้มของก้องและกระโดดกัดหูของไก่
2. เป๊าะพาเงาะเดินลัดเลาะผ่านเกาะไปหาเอ๊าะที่ป่าละเมาะ
3. ต๊อกแต๊กตำหนิต้อมที่แต่งตัวตุ้งติ้งตามโต้งที่เป็นตุ๊ด
4. อ้อยออดอ้อนป้าอ้วนอย่าตีเอื้อมกับเอื้อนที่แอบอมเงินอ้าย
5. หาญหาหอยใส่ไหไปให้ยายหอมเดินหาบขายที่ชายหาด
6. เก่งเกลือกกลิ้งอยู่บนกองกรวดเพราะกลัวกิ้งก่าเข้ามากล้ำกราย
..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/403526
กิจกรรมเกมสื่อสาร
วิธีการดำเนินกิจกรรม
แบ่งผู้เล่นเป็นทีม  ทีมละเท่าๆกันโดยที่ให้ผู้เล่นยืนเป็นแถวและให้คัดเลือกหัวหน้าแถว 1 คน/ทีม  จากนั้นให้หัวหน้าแต่ละทีมออกมารับกระดาษที่ใช้อ่านสื่อสารกันระหว่างเพื่อนในกลุ่ม  ครูให้สัญญาณให้หัวหน้าทีมอ่านกระดาษเพียงคนเดียวโดยกำหนดเวลา  ไม่เกิน  1 นาที  จากนั้นครูเก็บกระดาษทุกทีม  แล้วให้หัวหน้ากระซิบบอกข้อความที่มีในกระดาษ ให้เพื่อนฟัง  โดยกระซิบต่อๆกันไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้าย  แล้วให้สุดท้ายนำมาเขียน  หรือ  ฟังให้ฟังหน้าชั้นเรียน  โดยหาทีมที่พูดให้ถูกต้องที่สุดเป็นผู้ชนะ
ตัวอย่างข้อความ
1. กุ้งกลัดกลุ้มเลยกัดแก้มของก้องและกระโดดกัดหูของไก่
2. เป๊าะพาเงาะเดินลัดเลาะผ่านเกาะไปหาเอ๊าะที่ป่าละเมาะ
3. ต๊อกแต๊กตำหนิต้อมที่แต่งตัวตุ้งติ้งตามโต้งที่เป็นตุ๊ด
4. อ้อยออดอ้อนป้าอ้วนอย่าตีเอื้อมกับเอื้อนที่แอบอมเงินอ้าย
5. หาญหาหอยใส่ไหไปให้ยายหอมเดินหาบขายที่ชายหาด
6. เก่งเกลือกกลิ้งอยู่บนกองกรวดเพราะกลัวกิ้งก่าเข้ามากล้ำกราย
..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/403526


ขอบคุณ
ยูทูบ/ครูบ้านนอกดอตคอม/Dek-d .com

No comments:

Post a Comment