Sunday, May 28, 2017

ปฐมนิเทศ

ปฐมนิเทศ

ไทยแลนด์ 4.0

ทักษะที่ควรมีใน ศตวรรษที่21

เก่ง 4 ด้าน
เก่ง 4 ด้าน คือ 
เก่งภาษา
เก่งประสาน
เก่งเชี่ยวชาญ
เก่งคิด

ทักษะ 4 อาเซียน

 1.การค้นคว้าหาความรู้ 
2.การสื่อสาร 
3.ความคิดสร้างสรรค์ 
 4.คุณธรรม 


ทีเด็ดเด็กหลังห้องสิ่งที่ตัวเองเป็น คือ สิ่งที่ใช้

ทักษะและทางรอดในยุคศตวรรษที่ 21

 


การเรียนรู้แห่งอนาคตการศึกษาในศตวรรตที่21


21st century education
21st century skills which are creativity, communication, collaboration, critical thinking, media litearcy, information literacy, problem solving for learners.

-การคิด
-การสื่อสาร
-การทำงานร่วมกัน
-การคิดสร้างสรรค์
-การรู้หนังสือ(เท่าทันสื่อ)
-ข้อมูลสารสนเทศ
- การแก้ปัญหา

เป้าหมายชีวิต ประสบความเร็จในชิวิตคืออะไร
 อะไรคือความสำเร็จในชิวิต

Wednesday, May 17, 2017

การสื่อสาร

การสื่อสาร

      การสื่อสาร คือกระบวนการสำหรับแลกเปลี่ยนสาร รูปแบบอย่างง่ายของสาร คือ จะต้องส่งจากผู้ส่งสารหรืออุปกรณ์เข้ารหัส ไปยังผู้รับสารหรืออุปกรณ์ถอดรหัส อาจอยู่ในรูปแบบของท่าทางสัญลักษณ์ บ้างอย่างอยู่ในรูปแบบของภาษาการสื่อสารเกิดจากความต้องการที่คนจะส่งข้อมูลหากัน การศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารอาจจำแนกได้หลายหมวดหมู่ความหมายการสื่อสารองค์ประกอบการสื่อสาร
                                  เกมกระซิบส่งสาร  ใช้ประกอบการสอนเรื่องการฟังเพื่อจับใจความ

วิธีเล่น       
        .  แบ่งนักเรียนออกเป็น    แถว  แถวละ    คน
        .  คนแรกของแต่ละแถวมารับกระดาษที่เขียนข้อความที่กำหนดให้จากครูไปท่องจำ   โดยกำหนดเวลาให้ท่องจำ    นาที  แล้วส่งกระดาษข้อความคืนครู
        .  คนแรกของแต่ละแถวกระซิบบอกข้อความคนที่    คนที่  ๒ กระซิบบอกต่อคนที่    คนที่    กระซิบบอกต่อคนที่    และคนที่    กระซิบบอกคนสุดท้าย
        .  ให้คนสุดท้ายของแต่ละแถวเขียนข้อความลงในกระดาษนำส่งครู
.  ให้คนแรกของแต่ละแถวอ่านกระดาษที่เขียนข้อความที่ครูกำหนดให้  และข้อความที่เขียนโดยคนสุดท้ายของแต่ละแถวให้เพื่อน ๆ ฟัง 
.  ให้เพื่อนๆ ในชั้นเรียนตัดสินว่าแถวใดที่ข้อความของคนแรกและคนสุดท้ายเขียนข้อความได้ตรงกันหรือใกล้เคียงที่สุดซึ่งจะเป็นผู้ชนะ
           ข้อความที่กำหนดให้คนแรกของแต่ละแถวอ่าน เพื่อกระซิบส่งสาร
 แถวที่     บ้านนายขวัญอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงใกล้ๆกับร้านขายลาบ
แถวที่      ตำรวจจับตายโจรหลายศพที่แอบแฝงอยู่แขวงเมืองกาญจน์ 
แถวที่      เสียงฟ้าร้องเกิดจากรามสูรขว้างขวานไปรังควานเมขลา
แถวที่      เรือลอยเคว้งคว้างอยู่ท่ามกลางสายฝนทำให้ผู้คนอกสั่นขวัญแขวน
แถวที่      ไฟกำลังไหม้ลาม  เขาจึงคว้าขันตักน้ำสาดไฟที่ไหม้ข้างฝา
------
 "ยายกินลำไย น้ำลายยายไหลย้อย"

"อาหารมื้อนี้มีทั้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง"

"ปิดประตูโบสถ์ เปิดประตูโบสถ์"

"ยานัตถุ์หมอมีแ้ก้ฝีแก้หิด ยานัตถุ์หมอชิดแก้หิดแก้ฝี"

"ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก ยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่"

"บริษัทกำจัดจำกัด รับกำจัดไม่จำกัด"

"รถยนต์ล้อยาง รถรางล้อเหล็ก"

"ระนอง ระยอง ยะลา"

"เช้าฟาดฝักผัด เย็นฟาดผัดฟัก"

"ทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึก"

"ชามเขียวคว่ำเช้า ชามขาวคว่ำค่ำ"

"กล้วยตานีปลายหวีเ่ยว เหลือหวีเดียว หิ้วหวีเ่ยวไป หิ้วหวีเ่ยวมา"

"โจรมายกบหนี โจรจี้ยกหนีบ"

"เอาใบตอง มารองแตงดอง"


การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพปิยวาจาการสื่อสารใหัคนรักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ


 การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ


เทคนิคการพูดเกมสื่อความหมายอุปสรรคการสื่อสาร

การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ การพูดให้กำลังใจ
การพูดดี


ชนะเลิศการประกวด


ทักษะการเขียน


 มารยาทไทย
                                         การใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย


                                       
                                                              ทักษะชีวิต


                                                      อวจนภาษา                                                        ภาษากายสื่อโซเซียลเน็ตเวิร์ก
 


 
ผมไม่มีแขนขาคุณอยากเป็นเพื่อนผมไหม 


 

กำลังใจ

 

การศึกษาในทศวรรตที่ 21 

รู้เท่าทันสื่อ

ตัวอย่างปัญหา

 

ลดความอ้วนซื้อง่ายตายเร็ว


ทำงานผ่านเน็ต แชร์ลูกโซ่

                                             ลวงสาวผ่านเฟซบุค-ไลน์ยาลดความอ้วน

 ทำให้ผิวขาว

อาหารเสริมลดความอ้วน - วิดีโอวันพ่อ ที่คุณจะต้องน้ำตาซึม


ให้นักศึกษาไปหาข้อมูล ว่าการรีวิวสินค้า เป็นจริงได้หรือไม่ โดยใช้สมาร์ตโฟน แล้วนำมาสรุปข้อเท็จข้อจริงว่าการสื่อสารดังกล่าวเชื่อถือได้หรือเพราะเหตุใด แล้วนำมาเสนอต่อกลุ่ม พร้อมทั้งศึกษาเพิ่มเติมการสื่อสารได้จากเว็บไซต์ที่ให้ไว้ข้างล่างนี้
http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/3559-006458

กิจกรรมเกมสื่อสาร
วิธีการดำเนินกิจกรรม
แบ่งผู้เล่นเป็นทีม  ทีมละเท่าๆกันโดยที่ให้ผู้เล่นยืนเป็นแถวและให้คัดเลือกหัวหน้าแถว 1 คน/ทีม  จากนั้นให้หัวหน้าแต่ละทีมออกมารับกระดาษที่ใช้อ่านสื่อสารกันระหว่างเพื่อนในกลุ่ม  ครูให้สัญญาณให้หัวหน้าทีมอ่านกระดาษเพียงคนเดียวโดยกำหนดเวลา  ไม่เกิน  1 นาที  จากนั้นครูเก็บกระดาษทุกทีม  แล้วให้หัวหน้ากระซิบบอกข้อความที่มีในกระดาษ ให้เพื่อนฟัง  โดยกระซิบต่อๆกันไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้าย  แล้วให้สุดท้ายนำมาเขียน  หรือ  ฟังให้ฟังหน้าชั้นเรียน  โดยหาทีมที่พูดให้ถูกต้องที่สุดเป็นผู้ชนะ
ตัวอย่างข้อความ
1. กุ้งกลัดกลุ้มเลยกัดแก้มของก้องและกระโดดกัดหูของไก่
2. เป๊าะพาเงาะเดินลัดเลาะผ่านเกาะไปหาเอ๊าะที่ป่าละเมาะ
3. ต๊อกแต๊กตำหนิต้อมที่แต่งตัวตุ้งติ้งตามโต้งที่เป็นตุ๊ด
4. อ้อยออดอ้อนป้าอ้วนอย่าตีเอื้อมกับเอื้อนที่แอบอมเงินอ้าย
5. หาญหาหอยใส่ไหไปให้ยายหอมเดินหาบขายที่ชายหาด
6. เก่งเกลือกกลิ้งอยู่บนกองกรวดเพราะกลัวกิ้งก่าเข้ามากล้ำกราย
..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/403526
กิจกรรมเกมสื่อสาร
วิธีการดำเนินกิจกรรม
แบ่งผู้เล่นเป็นทีม  ทีมละเท่าๆกันโดยที่ให้ผู้เล่นยืนเป็นแถวและให้คัดเลือกหัวหน้าแถว 1 คน/ทีม  จากนั้นให้หัวหน้าแต่ละทีมออกมารับกระดาษที่ใช้อ่านสื่อสารกันระหว่างเพื่อนในกลุ่ม  ครูให้สัญญาณให้หัวหน้าทีมอ่านกระดาษเพียงคนเดียวโดยกำหนดเวลา  ไม่เกิน  1 นาที  จากนั้นครูเก็บกระดาษทุกทีม  แล้วให้หัวหน้ากระซิบบอกข้อความที่มีในกระดาษ ให้เพื่อนฟัง  โดยกระซิบต่อๆกันไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้าย  แล้วให้สุดท้ายนำมาเขียน  หรือ  ฟังให้ฟังหน้าชั้นเรียน  โดยหาทีมที่พูดให้ถูกต้องที่สุดเป็นผู้ชนะ
ตัวอย่างข้อความ
1. กุ้งกลัดกลุ้มเลยกัดแก้มของก้องและกระโดดกัดหูของไก่
2. เป๊าะพาเงาะเดินลัดเลาะผ่านเกาะไปหาเอ๊าะที่ป่าละเมาะ
3. ต๊อกแต๊กตำหนิต้อมที่แต่งตัวตุ้งติ้งตามโต้งที่เป็นตุ๊ด
4. อ้อยออดอ้อนป้าอ้วนอย่าตีเอื้อมกับเอื้อนที่แอบอมเงินอ้าย
5. หาญหาหอยใส่ไหไปให้ยายหอมเดินหาบขายที่ชายหาด
6. เก่งเกลือกกลิ้งอยู่บนกองกรวดเพราะกลัวกิ้งก่าเข้ามากล้ำกราย
..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/403526
กิจกรรมเกมสื่อสาร
วิธีการดำเนินกิจกรรม
แบ่งผู้เล่นเป็นทีม  ทีมละเท่าๆกันโดยที่ให้ผู้เล่นยืนเป็นแถวและให้คัดเลือกหัวหน้าแถว 1 คน/ทีม  จากนั้นให้หัวหน้าแต่ละทีมออกมารับกระดาษที่ใช้อ่านสื่อสารกันระหว่างเพื่อนในกลุ่ม  ครูให้สัญญาณให้หัวหน้าทีมอ่านกระดาษเพียงคนเดียวโดยกำหนดเวลา  ไม่เกิน  1 นาที  จากนั้นครูเก็บกระดาษทุกทีม  แล้วให้หัวหน้ากระซิบบอกข้อความที่มีในกระดาษ ให้เพื่อนฟัง  โดยกระซิบต่อๆกันไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้าย  แล้วให้สุดท้ายนำมาเขียน  หรือ  ฟังให้ฟังหน้าชั้นเรียน  โดยหาทีมที่พูดให้ถูกต้องที่สุดเป็นผู้ชนะ
ตัวอย่างข้อความ
1. กุ้งกลัดกลุ้มเลยกัดแก้มของก้องและกระโดดกัดหูของไก่
2. เป๊าะพาเงาะเดินลัดเลาะผ่านเกาะไปหาเอ๊าะที่ป่าละเมาะ
3. ต๊อกแต๊กตำหนิต้อมที่แต่งตัวตุ้งติ้งตามโต้งที่เป็นตุ๊ด
4. อ้อยออดอ้อนป้าอ้วนอย่าตีเอื้อมกับเอื้อนที่แอบอมเงินอ้าย
5. หาญหาหอยใส่ไหไปให้ยายหอมเดินหาบขายที่ชายหาด
6. เก่งเกลือกกลิ้งอยู่บนกองกรวดเพราะกลัวกิ้งก่าเข้ามากล้ำกราย
..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/403526


ขอบคุณ
ยูทูบ/ครูบ้านนอกดอตคอม/Dek-d .com