Wednesday, June 7, 2017

สนุกคิดสนุกทำกับกิจกรรมสะเต็ม นำ้มันหอมระเหย

สนุกคิดสนุกทำกับกิจกรรมสะเต็ม นำ้มันหอมระเหย

พบสารพิษในผัก

อันตรายยากำจ้ดยุง

เก่งเหมือนเป็ด

หอมแผ่นดิน


ปัญหาข้างบนนี้เราสามารถแก้ได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้


โรงเรียนภูเขียว - น้ำมันหอมระเหย การสกัดน้ำมันหอมระเหย

 ยุงหลบไปตะไคร้หอม มาแล้ว

 จากกลีบกุหลาบ


น้ำมันหอมระเหย


น้ำกลั่นสมุนไพรป้องกันแมลงศัตรู

หลังจากนักเรียนดูแล้วให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์และนำอุปกรณ์ที่ครูเตรียมไว้ให้เพื่อนำไปกลั่นเป็นน้ำมัน ตั้งแต่ก่อนทำ ระหว่างทำ หลังทำ ให้นักศึกษาบันทึก พร้อมให้นำเสนอผลงานNo comments:

Post a Comment